Piatkový pohár vína

Na www.intimi.sk vyšla poviedka

Piatkový pohár vína